Banner

KHÁM SỨC KHỎE 2022

minhhc 29-01-2019
KHÁM SỨC KHỎE 2022

Ngày 07/11/2022, Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Khám sức khoẻ tổng quát nhằm đánh giá tình trạng sức khoẻ tổng thể của mỗi người ở một thời điểm thông qua việc đánh giá chức năng của hầu hết các cơ quan trong cơ thể đồng thời giúp phát hiện các bệnh lý nếu có.
Ngoài ra, khám bệnh tổng quát còn giúp bạn đánh giá và điều chỉnh lối sống thường ngày, nhờ đó hạn chế các rủi ro gây bệnh trong tương lai.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ này không chỉ đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định mà còn thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo Công ty đối với đời sống và sức khỏe của nhân viên.


      

Cán bộ công nhân viên tham gia khám tổng quát

                      Cán bộ công nhân viên tham gia khám tổng quát

Cán bộ công nhân viên đã được các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp khám và tư vấn

          Sau 3 ngày gần 2.000 CNV của công ty đã được khám sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe được gửi đến từng CNV

Qua mỗi đợt khám, Công ty phối hợp với cơ quan y tế tiến hành phân loại sức khỏe của người lao động, thông báo cho người lao động biết sớm về bệnh tật hoặc các lưu ý về sức khỏe để ngăn ngừa và hạn chế tối đa những biến chứng có thể gây ra, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, các bệnh phát sinh liên quan đến yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp. Hoạt động này cũng là cơ sở để Công ty xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động, giúp người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến hết mình cho công việc góp phần cho sự phát triển chung của Công ty.

Liên hệ

Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
Địa chỉ: Plot I-3 Thang Long Industrial Park, Dong Anh District, Hanoi
Số điện thoại: 84- 3955-0045