Banner

Ứng tuyển Online

1Vị trí tuyển dụng:

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

2Điền thông tin:

Các định dạng file cho phép: Word, Pdf, Excel

Thí sinh ứng tuyển điền đầy đủ thông tin (*)