Banner

Hướng dẫn sử dụng website

 1. Tra cứu thông tin sổ bảo hiểm
 2. Vào phần III. Tra cứu thông tin sổ Bảo hiểm:

  Tra cứu

  Hình ảnh minh họa

  • Trường hợp 1: Website báo "chưa có sổ"
  • Chưa có sổ

   Hình ảnh minh họa

   • Có thể trường hợp của Bạn: hiện tại chưa đủ thời gian để chốt xong sổ(Nếu chưa rõ Bạn có thể xem lại "Hướng dẫn thủ tục trả sổ Bảo hiểm" ở Phần I trên Website)
   • Định kỳ 1 tuần/1 lần: trước 17h Thứ 3, danh sách NLĐ mới được chốt xong sổ sẽ được cập nhật trên Website.

    => Bạn vui lòng truy cập lại Website vào một thời điểm khác.

  • Trường hợp 2: Website báo "Đã có sổ"
  • Đã có sổ

   Hình ảnh minh họa

   Vi phạm trình tự thủ tục nghỉ việc

   Hình ảnh minh họa

   Lưu ý:

   • Các trường hợp ở cột <Ghi chú> có ghi "Vi phạm trình tự thủ tục nghỉ việc" => Trước khi đến lấy sổ theo lịch đăng ký vui lòng liên hệ với cán bộ Bảo hiểm - 043.959.0288 số máy lẻ 122 để biết rõ chi tiết.
   • Các trường hợp ở cột <Ghi chú> không ghi nội dung thì không cần phải gọi điện trước cho nhóm Bảo hiểm.
 3. Đăng ký: Lịch cụ thể đến công ty nhận sổ bảo hiểm
 4. Bạn tiếp tục đăng ký trên Website <lịch cụ thể ngày chắc chắn đến Công ty nhận sổ>

  Yêu cầu: chỉ khi sổ Bảo hiểm được chốt xong (website báo "Đã có sổ") mới đăng ký được lịch đến nhận sổ

  • Trường hợp 1: Đăng ký "Thành công"
  • Thành công

   Hình ảnh minh họa

  • Trường hợp 2: Đăng ký "Không thành công"
  • Một trong các trường hợp sau:

   Bạn chưa có sổ

   Ngày nhận sổ không phải là thứ 6

   Ngày đăng ký là quá khứ

   Đăng ký trước 2h thứ 5 của thứ 6 đăng ký

   Không tồn tại nhân viên

   Hình ảnh minh họa

   * Vui lòng kiểm tra lại:

   • NLĐ chỉ đăng ký được khi đã có sổ Bảo hiểm được chốt xong.
   • Công ty chỉ trả sổ vào ngày thứ 6 => Khi đăng ký trên Website: ngày lựa chọn để đến nhận sổ phải là "Thứ 6 tương lai"
   • Nếu chọn ngày đến nhận sổ là thứ 6 của tuần hiện tại: Thời gian đăng ký trên Webiste muộn nhất là trước 14h Thứ 5 tuần hiện tại
   • => Bạn có thể đăng ký lại bằng cách chọn ngày đến nhận sổ vào một trong các thứ 6 của các tuần tiếp theo.